Skogens konung

Datum: 2017-03-03

Tid: 19:00

Plats: Ullatti, Folkets Hus

Det finns många skogsägare i Sverige. Men skogen betyder ju så mycket mer än pengar, även om den är en stor del av vår välfärd.
Den är vila, minnen och dofter. Skogen är ens barndom, den kan omfamna och skrämma. Skogen är mytiska gestalter som mjukt tassar omkring i mossan och troll som vilar i klippskrevorna. Skogen är hej svejs i lingonskogen och hem för allehanda krypare och kravlare och flygfän.